اینجا یه خبرایی هست!

قراره اینجا یه بمب منفجر بشه… اما این بمب با بقیه بمب‌ها فرق میکنه، این بمب تخریب نمیکنه قراره یه چیزی بسازه.

shatranjteam

میخوای زودتر از بقیه بفهمی چه خبره؟

فرم زیر و پر کن ما بهت خبر می‌دیم